คลายข้อสงสัย ประกันรถยนต์ ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันรถยนต์ ชั้น 1

ผู้ที่ขับขี่รถยนต์ หรือมีการใช้รถยนต์อยู่เป็นประจำ คงรู้จักกับประกันรถยนต์อยู่แล้ว แต่การเลือกประเภท ขอบเขตความคุ้มครอง ก็จะแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ เพราะประกันรถยนต์มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ชั้น 1 ไปจนถึง 3 นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองเสริมให้ซื้อเพิ่มเติมกันได้อีกสำหรับใครที่ต้องการดูแลความเสี่ยงแบบครบทุกจุด

โดยประกันรถยนต์ ชั้น 1 จะเป็นรูปแบบความคุ้มครองที่ครบถ้วนและครอบคลุมที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่น ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ราคาเบี้ยประกันก็จะสูงตามไปด้วย แต่ใครที่ต้องการ ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ราคาถูก ก็สามารถค้นหาข้อมูลตามเว็บไซต์ประกันภัยได้ง่าย ๆ โดยแต่ละแห่งก็จะมีการกำหนดขอบเขตความคุ้มครองและทุนประกันที่ไม่เหมือนกัน คุณสามารถเลือกแบบที่มีราคาถูกใจ และคิดว่าจ่ายไหวได้ด้วยตนเอง

ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับจากประกันรถยนต์ ชั้น 1

  • อุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชน

ประกัน ชั้น 1 จะมอบความคุ้มครองในกรณีที่รถยนต์คันเอาประกันได้รับความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งแบบที่มีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี รวมไปถึงอุบัติเหตุรถยนต์ที่เฉี่ยวชนกับวัตถุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รถยนต์หรือบุคคล หรือแม้แต่ความเสียหายเพียงบริเวณกระจกหน้ารถยนต์ ก็จะจ่ายเงินคุ้มครองตามวงเงินให้เช่นกัน

  • รถยนต์เสียหายจากเหตุไม่คาดคิด

การที่รถยนต์ได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โจรกรรม รถยนต์สูญหาย เหตุการณ์ไฟไหม้รถยนต์ น้ำท่วมรถยนต์ หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ ที่ส่งผลทำให้รถยนต์เกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ไม่ว่าจะราคาถูก หรือราคาสูง ก็จะมีความคุ้มครองนี้อยู่ และจ่ายเงินชดเชยตามข้อกำหนดในกรมธรรม์

  • คุ้มครองบุคคลภายนอก

บุคคลภายนอก ในที่นี้คือบุคคลที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายทางร่างกายและทรัพย์สิน เนื่องจากรถยนต์คันเอาประกันเป็นต้นเหตุ โดยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 จะมอบเงินชดเชยเพื่อช่วยดูแลบุคคลภายนอกบุคคลนั้นด้วย

  • ดูแลผู้ใช้รถยนต์

หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับรถยนต์รถยนต์คันเอาประกันจนเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่ และ/หรือ ผู้ที่โดยสารมากับรถยนต์คันนั้น ๆ ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายทางทรัพย์สิน ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ก็จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เงินชดเชยต่าง ๆ รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ด้วย
อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์นั้นต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน เพื่อจะได้เลือกรูปแบบความคุ้มครองที่เหมาะสมที่สุด หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องประกันภัยรถยนต์ เพื่อให้ได้ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ราคาถูก ได้ตามที่ต้องการ