ผู้ที่ขับขี่รถยนต์ หรือมีการใช้รถยนต์อยู่เป็นประจำ คงรู้จักกับประกันรถยนต์อยู่แล้ว แต่การเลือกประเภท ขอบเขตความคุ้มครอง ก็จะแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ เพราะประกันรถยนต์มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ชั้น 1 ไปจนถึง 3 นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองเสริมให้ซื้อเพิ่มเติมกันได้อีกสำหรับใครที่ต้องการดูแลความเสี่ยงแบบครบทุกจุด โดยประกันรถยนต์ ชั้น 1 จะเป็นรูปแบบความคุ้มครองที่ครบถ้วนและครอบคลุมที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่น ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ราคาเบี้ยประกันก็จะสูงตามไปด้วย แต่ใครที่ต้องการ ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ราคาถูก ก็สามารถค้นหาข้อมูลตามเว็บไซต์ประกันภัยได้ง่าย ๆ โดยแต่ละแห่งก็จะมีการกำหนดขอบเขตความคุ้มครองและทุนประกันที่ไม่เหมือนกัน คุณสามารถเลือกแบบที่มีราคาถูกใจ และคิดว่าจ่ายไหวได้ด้วยตนเอง ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับจากประกันรถยนต์ ชั้น 1 อุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชน ประกัน ชั้น 1 จะมอบความคุ้มครองในกรณีที่รถยนต์คันเอาประกันได้รับความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งแบบที่มีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี รวมไปถึงอุบัติเหตุรถยนต์ที่เฉี่ยวชนกับวัตถุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รถยนต์หรือบุคคล หรือแม้แต่ความเสียหายเพียงบริเวณกระจกหน้ารถยนต์ ก็จะจ่ายเงินคุ้มครองตามวงเงินให้เช่นกัน รถยนต์เสียหายจากเหตุไม่คาดคิด การที่รถยนต์ได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โจรกรรม รถยนต์สูญหาย เหตุการณ์ไฟไหม้รถยนต์ น้ำท่วมรถยนต์ หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ ที่ส่งผลทำให้รถยนต์เกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกันรถยนต์ ชั้น 1 […]